mardi 21 septembre 2010

UNIDADE DIDÁCTICA 1

Contidos da primeira unidade didáctica:

Preámbulo:
  • Lecturas motivacionais sobre a importancia de estudar a cultura latina (e a grega), de Luciano Canfora e do historiador Grant.
Bloque 1. O sistema da lingua latina
  • O alfabeto latino
  • Normas de pronunciación
  • Normas de uso do dicionario
  • O latín lingua flexiva. O sistema de casos. Os valores sintácticos: nominativo, acusativo
  • Lectura e interpretación de textos en latín. Tradución e paráfrase.

Bloque 2. A historia e a evolución da lingua latina
  • A orixe do latín. Clasificación lingüística. Substratos do latín
Bloque 3. A formación das palabras
  • Latinismos, locucións e expresións incorporadas á fala cotiá (I)

BLoque 4. Vías non lingüísticas de transmisión do mundo clásico
  • A expansión de Roma. Fases
  • Presentación do marco xeográfico e histórico da sociedade romana

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire